ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ 

Σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) ονομάζεται η μεταβολική διαταραχή, που προκύπτει από την έλλειψη ινσουλίνης και εκδηλώνεται με αυξημένες τιμές γλυκόζης (Σάκχαρο) τόσο στο αίμα, όσο και στα ούρα.

Η έλλειψη αυτή μπορεί να οφείλεται είτε σε ελλιπή έκκριση, όπως συμβαίνει στο ΣΔ τύπου 1 (Νεανικός), είτε σε ανεπαρκή δράση και μειωμένη έκκριση, όπως συμβαίνει στο ΣΔ τύπου 2. Οι κυριότερες και συχνότερες μορφές ΣΔ είναι:

  • Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 (Νεανικός)
  • Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2
  • Σακχαρώδης Διαβήτης Κύησης

Σκοπός της θεραπείας είναι η εξομάλυνση τόσο των μεμονωμένων τιμών γλυκόζης αίματος, όσο και της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, που απεικονίζει το μέσο όρο της γλυκόζης του αίματος κατά το προηγούμενο τρίμηνο.

Απώτερος στόχος της παρέμβασης του Ιατρού, είτε αυτή γίνεται με τροποποίηση του τρόπου ζωής και των διατροφικών συνηθειών, είτε με φαρμακευτική αγωγή, είναι η πρόληψη εμφάνισης επιπλοκών, που υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των ασθενών.